NBA-logo Standaard.jpeg

Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Lensink Accountants is een accountantskantoor en wij zijn daarom ook aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Maar waarom een accountant inschakelen in plaats van een boekhouder? Zij kunnen toch ook de administratie voeren en de jaarrekening opstellen? Wat is het verschil? Onderstaand een opsomming van enkele verschillen tussen een administratiekantoor/boekhouder en een accountantskantoor:

– Als accountantskantoor zijn we aangesloten bij de NBA. Dat betekent dat onze manier van werken, onze dossiers, onze software etcetera aan strikte eisen moet voldoen. De NBA toetst periodiek of ons kantoor voldoet aan de strenge eisen. Zo bent u verzekerd van onze kwaliteit van werken.

– Als accountant moet je een eed afleggen bij de volgende tekst:

Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang.

 Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel-kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als accountant laat ik mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn.

Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen.

– Een accountant moet zijn kennis bijhouden door middel van verplichte scholing. Een deel van de verplichte scholing mag de accountant naar eigen inzicht besteden, een deel wordt voorgeschreven door de beroepsorganisatie.  U bent er daarom van verzekerd dat wij kennis hebben van de laatste ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van fiscaliteit en verslaggeving.

– Een accountant is verplicht te regelen dat hij bij ziekte of overlijden op een correcte manier vervangen wordt. U bent daarom verzekerd van de continuïteit van de dienstverlening.

– Het accountantsberoep is geregeld in verschillende wetten en richtlijnen. Dat zijn bijvoorbeeld: Wet op het accountantsberoep, Verordening gedrags- en beroepsregels accountants, Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwachte opdrachten, etcetera.